Wat is een breuk

Op deze website zijn er veel manieren en spellen om breuken te oefenen. Maar voordat je gaat oefenen is het handig om te weten waar je mee rekent. Wat is een breuk nou eigenlijk?

Een breuk bestaat uit 3 onderdelen: Een teller, een breukstreep en een noemer.

Teller Breukstreep Noemer
1
2

Eerst heb je de teller, zoals je ziet is dit het getal boven de streep. De teller is een geheel getal. Het getal onder de streep noem je de noemer, dit is ook een geheel getal. De teller en de noemer heten samen het breukgetal. De lijn tussen de teller en de noemer heet de breukstreep. In deze breuk zie je dat teller 1, bestaat uit 1 deel ter grootte van de noemer 2.

4
5
6

Omdat een breuk altijd uit hele getallen bestaat kan er geen komma in de breuk zitten.

Uitkomst van een geheel getal door een ander geheel getal heet de breuk.

Verder heb je ook 2 soorten breuken: een echte breuk en een onechte breuk. Een echte breuk is kleiner dan 1 en een onechte breuk is groter dan 1. Een breuk waarbij de teller 1 is heet een stambreuk.

Echte breuk
2
5
Onechte breuk
6
5
Hele breuk
5
5
Stambreuk
1
5

Sommige breuken hebben ook een naam.

1
4
Kwart
1
2
Half
3
4
Driekwart