Breuken Aftrekken niveau 2

Het 5 stappenplan

In niveau 2 van breuken aftrekken is het verschil met nivau 1 dat de breuken niet gelijknamig zijn. Daarom moesten de breuken eerst gelijknamig gemaakt worden voordat de breuken van elkaar afgetrokken kunnen worden. Daarna moet altijd nog gekeken worden of het antwoord vereenvoudigd kan worden.

Stap 1 - Breuken aftrekken


Stap 2 - Slepen

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Stap 3 - Vergeet niet te vereenvoudigen


Stap 4 - Meerkeuze vragen

Probeer alle 10 vragen goed te beantwoorden!

Stap 5 - Haal je diploma

Beantwoord alle 10 vragen goed en krijg het diploma!

Breuken Aftrekken 2 diploma

Beschrijving Breuken Aftrekken 2

Voorbeeld 1: 12 - 14
Eerst kijken we of de noemers gelijk zijn. Nee, de noemers zijn niet gelijk.
Nu moeten we zorgen dat beide noemers gelijk worden. We kunnen van de noemer 2 een 4 maken door deze keer 2 te doen.
Dan krijgen we de volgende som 24 - 14
Nu kunnen we de tellers aftrekken. 2 - 1 = 1 dan wordt het antwoord 14

Kunnen we de breuk vereenvoudigen? Nee, dat kan niet. Het antwoord blijft zoals het is 12 - 14 = 14


Voorbeeld 2:23 - 15
Zijn de noemers gelijk. Nee, ze zijn niet gelijk.
Dan gaan we eerst de noemers gelijk maken.
Kunnen we de kleinste noemer direct gelijk maken aan de grooste noemer? Nee, dan kan niet.
Nu gaan we de grootste noemer (5) vermenigvuldigen totdat deze deelbaar is door de kleinste noemer (3).
We beginnen met x2, dan x3, enzovoorts.
5x2 = 10. 10 is niet deelbaar door 3. Nu proberen we x3. 5x3 = 15. 15 is wel deelbaar door 3.
Nu weten we dat beide noemers 15 worden.
Om van 23 naar de noemer 15 te gaan doen we x5. Dan krijgen we 1015 en om met 15 naar de noemer 15 te gaan doen we x3. Dan krijgen we 315.

Nu hebben we de volgende som 1015 - 315
Nu kunnen we de tellers aftrekken. 10-3 = 7. dan wordt het antwoord 715

Kunnen we vereenvoudigen? Nee. Het antwoord is 23 - 15 = 715
Advertentie: